Akademinis politologų klubas

Akademinis politologų klubas įkurtas 1995 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentų iniciatyva (tuo metu jis vadinosi Jaunųjų politologų klubu). Į klubą renkasi ne tik politologai – ekonomikos, informatikos, menotyros ir kitų mokslo krypčių studentai, dėstytojai bei absolventai čia diskutuoja apie politinio gyvenimo realijas, socialines problemas, organizuoja seminarus aktualiais visuomenės gyvenimo klausimais.

Tikslai ir strategija

Klubas savo veikla siekia skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Lietuvoje, kelti akademinio jaunimo politinę kultūrą, skatinti aktyvesnį jaunimo visuomeninį gyvenimą. Klubas propaguoja politinių mokslų studijas akademinėje bendruomenėje, sudaro galimybę klubo nariams betarpiškai susipažinti su žymiais politikais, politologais, visuomenės veikėjais, skatina politikos tiriamųjų darbų rašymą.

Projektai ir veikla

Pagrindinis metų projektas – studentų politologijos olimpiada. Rengiamos diskusijos, seminarai su politikais ir įžymiais visuomenės veikėjais. Diskutuojama su dėstytojais arba tarpusavyje politine tematika. Taip pat kartu su kitomis organizacijomis rengiama moksleivių pilietiškumo olimpiada.

Bendradarbiavimas

Akademinis politologų klubas glaudžiai bendradarbiauja su: