Akademinė sielovada

Misija

 • Rūpintis akademinės bendruomenės narių dvasiniais poreikiais bei padėti jiems susitikti su Kristumi.

Vizija

 • Būti kartu per atvirą ir akademišką (tarpdisciplininį) dialogą, išsaugant ir gerbiant kiekvieno identitetą.
 • Kalbėti apie Dievą mokslinėje, akademinėje perspektyvoje, taip atveriant galimybes naujai ir giliau pažinti Kristų.
 • Kviesti akademinę bendruomenę švęsti tikėjimą ir išpažinti jį pagal Bažnyčios tradiciją.
 • Pasiūlyti konkrečius būdus asmeniškam krikščioniškam ryžtingumui ir atsakomybei brandinti.
 • Drąsinti studentus brandžiai draugystei, priimant kiekvieną tokį, koks jis yra.
 • Padėti studentams atpažinti ir priimti savo pašaukimą.

Veiklos sritys

 • Liturgijos šventimas ir bendra malda
 • Švento Rašto skaitymas
 • Sielovados stotelės (bendrabučiai, koplyčia ir t. t.)
 • Bendradarbiavimas su studentų atstovybe ir kitomis universiteto organizacijomis
 • Studentų ir darbuotojų dvasinis palydėjimas

Tvarkaraščiai

Sielovados priėmimo valandos

Ketvirtadienį, 10:30–11:30, III rūmuose (K. Donelaičio g. 52-313). Kitu laiku dėl susitikimo su kapelionu tartis asmeniškai.

Šv. Mišios aukojamos

 • Ketvirtadienį, 10:30, VDU koplyčioje (K. Donelaičio g. 52-312)
 • Sekmadienį 18:00 (anglų kalba)  šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, Rotušės a. 8
 • Sekmadienį 20:00 šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, Rotušės a. 8