Viešas konkursas VDU rektoriaus pareigoms eiti

3382 2

Vadovaudamasi VDU Statuto 45 straipsniu, universiteto Taryba skelbia viešą konkursą VDU rektoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai). Birželio 3 d. numatomas atviras VDU Tarybos posėdis, kurio metu įvyks kandidatų į rektorius susitikimas su VDU bendruomene.

Rektoriaus funkcijos nurodytos Vytauto Didžiojo universiteto statute, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. Nr. XI – 2151. Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinti menininkai, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo laipsnį, pedagoginę ir vadybinę patirtį bei pretendento pasirašytus gyvenimo aprašymą, veiklos rektoriaus pareigose penkerių metų programos koncepciją ir kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus pareigoms.

Pretendento dokumentai užklijuotame voke turi būti įteikti arba gauti registruotu laišku iki 2015 m. gegužės 28 d. 15 val. Dokumentus reikia įteikti arba siųsti VDU Personalo tarnybai adresu – K. Donelaičio g. 52, 309 kab., 44244, Kaunas. Pretendentas privalo nurodyti savo telefonus, adresą ir el. paštą ant užklijuoto voko.

Teirautis: telefonais (8 37) 32 79 45, (37) 32 79 55, el. paštu: j.lukauskiene@pt.vdu.lt,l.stankeviciene@adm.vdu.lt.

Vytauto Didžiojo universiteto taryba

Birželio 3 dieną, trečiadienį, 14 val., VDU mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) įvyks atviras VDU Tarybos posėdis, skirtas pretendentų į rektoriaus pareigas susitikimui su Tarybos nariais ir universiteto bendruomene.

2015 m. viešo konkurso VDU rektoriaus pareigoms užimti organizavimo kalendorius
VDU rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 2015 m. tvarka

Komentarai

Jonas

Ar konkurse gali dalyvauti ir užsienio šalių piliečiai dirbantys mokslinį darbą?

VDU

Laba diena, taip, mokslo darbuotojų ir dėstytojų konkurse gali dalyvauti ir užsienio šalių piliečiai, atitinkantys konkurso reikalavimus. Atskirose srityse gali būti taikomas reikalavimas mokėti lietuvių kalbą (pagal LR įstatymą Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo): http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404057

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.