Konferencijoje nagrinės nacionalinius naratyvus

963

Lapkričio 28–29 dienomis universitete vyks tarptautinė konferencija „Nacionalinių naratyvų konstravimas ir atminties politika Vidurio Rytų Europoje po 1989 m.“.

Daugelio Europos šalių istorikai yra linkę tvirtinti, kad jų tautos istorija buvo ypatinga, išskirtinė, pasižyminti unikaliais bruožais. Remiantis šiais teiginiais, nacionaliniu lygmeniu kuriamas šalies istorinis įvaizdis ir formuojama atminties politika. „Ypatingojo kelio“ vizijos ypač būdingos Vidurio Rytų Europos šalių nacionalinėms istoriografijoms bei populiarioms memorializacijos formoms, kurios paremtos įsitikinimais, jog atskiros šalies istorija yra unikali ir nesuderinama su kaimynystėje dominuojančiais istoriniais pasakojimais. Pagrindinė problema, būdinga išskirtinės raidos šalininkų naratyvams, yra jų autorių apsiribojimas savosiomis nacionalinėmis valstybėmis, nejaučiant poreikio pažvelgti už jų ribų. Vis tik tai buvo ir atsakas į natūralų pokomunistinių valstybių poreikį kurti savo tapatybę. Dėl nesenai atgautos ar įgytos nepriklausomybės toks poreikis buvo skubesnis.

Padėtis pamažu keičiasi – nacionalinių naratyvų homogeniškumą pamažu ardo vis nauji metodologiniai iššūkiai, susiję su naujosiomis kultūrinės, atminties, poststruktūralistinės, postkolonialistinės bei kitomis naujomis istorijos ir kitų giminingų tyrimų kryptimis. Tačiau situaciją iš esmės gali pakeisti tik regioniniai istorinių naratyvų ir memorializacijos tyrimai, sudarantys pagrindą įvairių sričių tyrėjams nuo pavienių palyginamųjų analizių pereiti prie kryptingų plataus masto komparatyvistinių studijų. Todėl šios konferencijos prioritetinis tikslas – nacionalinių naratyvų ir memorializacijos procesų palyginamųjų tyrimų Vidurio Rytų Europos regiono erdvėje vystymas, įtraukiant nacionalinių praeities refleksijų analizę į regioninio masto istorinius diskursus. Reaguojant į dabarties aktualijas, konferencijos chronologija orientuota į postkomunistinį laikotarpį, ženklinantį ankstesnių naratyvų eroziją ir senųjų nararyvų bei memorializacijos pavidalų rekonstravimą, o taip pat naujų istorinių pasakojimų, atminties formų ir nacionalinių tapatybių kūrimą.

Konferencijos kalba – anglų. Konferencija organizuojama pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ („Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989 – 2011)“, VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-024).

Konferencijos programa

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.