Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

3520

Sumani specializacija – valstybės paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategija, kurią kurdama Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, nustatė savo mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų prioritetus, atsižvelgdama į turimus ar galimus konkurencinius pranašumus. Siekiant, kad strategija būtų grįsta bendru sutarimu, į procesą buvo įtrauktos visos suinteresuotosios šalys – mokslininkai, verslininkai, viešojo sektoriaus atstovai.

Viena iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijoje įvardinamų prioritetinių krypčių yra įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.