„Fulbright“ lektorė – apie socialinius tinklus

3624

Gegužės 22 d. VDU III-iuose rūmuose (K. Donelaičio g. 52–309) vizituojanti dėstytoja, programos „Fulbright“ lektorė dr. Judith Sedaitis iš Berklio koledžo Laisvųjų menų mokyklos (JAV) skaitė paskaitą „Social Networks, Ethnicity, Migration, & Education“ („Socialiniai tinklai, etniškumas, migracija ir švietimas“).

Kviečiame žiūrėti Luko Motiejūno (l.motiejunas@vkt.vdu.lt) vaizdo įrašą.

Paskaitoje apžvelgta socialinių tinklų dinamika kasdienybėje. Persidengiančių socialinių ryšių žymėjimas leidžia geriau suvokti, kaip žmonės prieina prie institucinių išteklių ir socialinio kapitalo, tokio kaip etninė tapatybė. Bet kodėl kai kurios etninės grupės sėkmingiau kovoja su migracija, nei kitos?Socialinių ryšių teikiama parama išpildant švietimo pažadus yra paaiškinama tik kaip dalis dinamikos tarp migracijos ir socialinio mobilumo.

Dr. J. Sedaitis gimė šeimoje, kuri emigravo iš Lietuvos II-ojo pasaulinio karo metais. Čikagos universitete ji baigė filosofijos ir psichologijos bakalauro studijas, o Kolumbijos universiteto Harimano Sovietų Sąjungos tyrimų institute Niujorke –  sociologijos doktorantūrą. Mokslininkė yra parašiusi ir parengusi tris knygas, tarp jų – „Lithuania: The Rebel Nation“ su Stanley Vardys ir „Perestroika From Below: Social Movements in the Soviet Union“ bei keletą akademinių straipsnių.

Šiuo metu dr. J. Sedaitis tyrinėja socialinio kapitalo ir etniškumo vaidmenį aukštajame moksle. „Fulbright“ lektorė šiuos tyrimus pristatė nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, tarp jų – Amerikos sociologų asociacijoje (ASA), Amerikos švietimo tyrimų asociacijoje (AERA), Tarptautinėje švietimo konferencijoje (ICE).

Paskaitą organizavo VDU Sociologijos katedra.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.