„Erasmus+“ dėstymo vizitų konkursas už ES ribų

719

VDU Tarptautinių ryšių departamentas (TRD) kviečia universiteto akademinio personalo darbuotojus pasinaudoti galimybe 2016/2017 m. m. pavasario ir 2017/2018 m. m. rudens semestrui vykti Erasmus+“ dėstymo vizitams mokslo ir studijų institucijose (MSI), šalyse partnerėse už Europos Sąjungos ribų.

Dėstytojai, norintys dalyvauti konkurse, kviečiami iki 2017 m. kovo 14 d. TRD pateikti užpildytą dėstymo programos formą. Paraiškas siųsti el. paštu.

Atrankos kriterijai:

 • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
 • kandidatams, kurie bus suplanavę / preliminariai suderinę juos priimančios institucijos atstovo dėstymo vizitą VDU (bus numatyti realūs dėstytojų mainai);
 • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos;
 • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
 • kandidatams, kurių akademiniai padaliniai paraiškos mobilumui teikimo metu išreiškė poreikį bei pateikė reikiamą informaciją Erasmus+“ projekto (KA107) paraiškai;
 • kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja Erasmus+ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys);
 • kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka Erasmus+“  Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį;
 • vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius Erasmus+“ reikalavimus, daugiau nei 8 valandos;
 • kandidatams, dalyvaujantiems Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.

Visą detalią informaciją apie partneres šalis, MSI ir vizitų dotacija galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ mainų studijas šalių partnerių MSI VDU internetinėje svetainėjeAtrankos rezultatai bus skelbiami kovo 21 d.

Kontaktinis asmuo:

 • VDU Tarptautinių ryšių departamentas Eglė Januškevičienė
 • El. paštas Egle.Januskeviciene@vdu.lt
 • Telefonas 8 37 327 981

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.