Diskutavo apie tarpkultūrinį bendradarbiavimą

3992

Pirmajame „Kokybės savaitės“ renginyje „VDU – atviras visiems“ apie tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą diskutavo universiteto bendruomenės nariai: plėtros prorektorė prof. Natalija Mažeikienė, Bendrosios psichologijos katedros lektorės dr. Aurelija Stelmokienė ir dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Studentų reikalų tarnybos darbuotojas Martynas Jockus, Studentų atstovybės narys Martynas Vitkus ir užsienio studentai Mykola Iakovenko bei Konradas Petraitis. Į diskusijas aktyviai įsijungė ir renginio klausytojai: dekanai, tarnybų darbuotojai, studentai ir kiti.

DSC_5276

Prof. N. Mažeikienė renginį pradėjo aktualiu pranešimu „Įvairovė kaip kokybės požymis“. Profesorė pabrėžė, kad įvairovės srityje atvirumo klausimas yra politinis, – jis itin reikšmingas visuomeniniame kontekste. Profesorė pastebėjo ryškų poslinkį link įvairių visuomenės grupių integravimo universitete (pavyzdžiui, VDU aukštas pareigas užima daug moterų, studijuoja nemažai negalią turinčiųjų, užsienio studentų ir pan.). Pranešimas kvietė klausti, ar universitetas atspindi visuomenės procesus, ar eina į priekį ir pateikia viziją, kaip turėtų būti? Prorektorė kreipė dėmesį į antrąją klausimo dalį ir išryškino universiteto kaip demokratijos mokyklos funkciją: „Universitetas turi visus įrankius, kurie gali padėti šią viziją viešinti ir realizuoti“, – paaiškino prof. N. Mažeikienė.

DSC_5288

Lektorės dr. Aurelija Stelmokienė ir dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė pranešime „Skirtinga kultūrinė patirtis: bendravimo iššūkis ar galimybė?“ pateikė nemažai teorinių ir praktinių įžvalgų bei patarimų, naudingų siekiant glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su skirtingą patirtį turinčiais bendruomenės nariais. Lektorės pristatė mokslininkų T. Coxo, S. Blake ir D. Torringtono modelį, iliustruojantį kultūrines bendravimo patirtis: nuo tolerancijos link supratimo ir pripažinimo. Pranešimas būtent ir buvo orientuotas į supratimo lygmenį, kuris pristatytas pasitelkiant du universitetui aktualius pavyzdžius: negalia ir tautinė patirtis. Dr. A. Stelmokienė ir dr. K. Žardeckaitė-Matulaitienė visus, kurie susiduria su tarpkultūrine įvairove, kvietė klausytis, įsiklausyti, bendrauti, bendradarbiauti ir būti atviriems.

Studentų reikalų tarnybos darbuotojas Martynas Jockus VDU patirtį pabandė sieti su Europos ir JAV universitetų patirtimis. Jo manymu, VDU vyraujanti bendruomeniškumo atmosfera ir socialinės iniciatyvos paverčia jį išskirtiniu Rytų Europos universitetų kontekste – į universiteto gyvenimą sėkmingai integruojami tiek negalią turintieji, tiek užsienio studentai. M. Jockus pateikė gerosios patirties pavyzdžių – užsienio universitetuose vykdomos įvairios kampanijos, gelbstinčios atvykusiems studentams: namų ilgesiui, egzaminų stresui numalšinti ir pan. – ir iškėlė idėją apie pareigybės, kuri dar labiau skatintų bendruomeniškumo poreikį, atsiradimą (pavyzdžiui, socialinės paramos ir lygybės koordinatorius). M. Jockaus pranešimas sukėlė gyvą dalyvaujančiųjų diskusiją apie užsienio studentų integravimą į VDU. Tarptautinių ryšių tarnybos darbuotojai pasakojo apie jiems skirtus renginius „Cultural Nights“, „Multilingual Lithuania“, besisteigiančius kitataučių klubus ir taip toliau.

DSC_5334

Studentas Martynas Vitkus pabrėžė, kad VDU nuosekliai vykdo savo misiją būti draugišku ir bendruomenišku. Studentas džiaugėsi „Socialinio taksi“ atsiradimu Kaune, pirmąja neįgaliesiems skirta pirmakursių stovykla, taip pat tuo, kad universitete jam suteikiamos sąlygos jaustis puikiai. Vienintelis jį neraminantis dalykas – nepakankamas neįgaliųjų bendruomenės narių vieningumas. Pokalbio su M. Vitkumi dalyviai atkreipė dėmesį, kad galbūt tai lemia negalių įvairumas. Reaguodamas į diskusiją, Studentų atstovybės prezidentas Mindaugas Grigas pasiūlė artėjančio VDU „Pavasario festivalio“ metu surengti neįgaliųjų forumą, kuriame būtų galima diskutuoti apie negalią turinčių studentų poreikius ir galimybes.

Užsienio studentai Mykola Iakovenko ir Konradas Petraitis dalinosi pozityvia patirtimi VDU. Studentai džiaugėsi, nes jaučia geranorišką bendruomenės siekį integruoti juos į universiteto gyvenimą.

Apibendrindama renginį Kokybės ir strategijos tarnybos direktorė dr. Rita Bendaravičienė dėkojo už produktyvią diskusiją ir išreiškė galimą poreikį universiteto darbuotojų mokymams tarpkultūrinės įvairovės temomis, kurie galėtų dar labiau pagerinti visų bendruomenės narių integraciją į universiteto gyvenimą.

Jono Petronio nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.