„Widziałem świat“

1953 Beata Kalęba

Akademinis mokymo leidinys „Widziałem świat“ („Mačiau pasaulį. Lietuvių literatūros chrestomatija. Akademinis kursas lenkakalbiams“) skirtas polonistikos ir lituanistikos studentams, kurie mokosi lietuvių literatūros istorijos. Jame pateikiama daugiau kaip 50 grožinės literatūros vertimų (nuo tautosakos iki naujausios literatūros), trumpos rašytojų biografijos, užduotys studentams, lenkiškų vertimų iš lietuvių literatūros bei mokslinės literatūros apie lietuvių kultūrą bibliografija, pavyzdinė lietuvių literatūros kurso programa. Į lenkų kalbą išversta pasaka „Eglė – žalčių karalienė“, kelios raudos, S. Stanevičiaus pasakėčia, M. Daukšos teksto ištrauka, V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, Maironio eilėraščių ir kt.

Parsisiųsti