„Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“

2233 V. Čiubrinskas, D. Daukšas, J. Kuznecovienė, L. Labanauskas, M. Taljūnaitė

Globalizacijos sąlygomis emigrantai, valstybių paribių gyventojai ir tautinės mažumos patiria iššūkį tapatintis tik su viena nacionaline valstybe. Šioje studijoje sociologinių ir antropologinių tyrimų pagrindu siekiama atsakyti į klausimą, kaip kinta jaunų Lietuvos piliečių ir lietuviakilmių asmenų, gyvenančių Čikagoje, Londone, Punske, Šalčininkuose, Klaipėdoje ir Visagine, identitetas.

Parsisiųsti