„Religija ir visuomenė: teorinės įžvalgos ir kasdienybės praktikos“

1951 Sud. Milda Ališauskienė, Jolanta Kuznecovienė

Religijos ir visuomenės santykių analizei Lietuvos socialinių mokslų ir apskritai akademiniuose tyrimuose vis dar skiriama mažai dėmesio. Dažniausiai diskusijose dėl religijos vietos ar vaidmens Lietuvos visuomenėje pasitelkiamas teologinis diskursas. Šiuo straipsnių rinkiniu siekiama papildyti Lietuvos visuomenės žinias apie religijos reiškinį, praplėsti religijos sociologijos teorinių įžvalgų pažinimą ir aptarti religijos kasdienybės praktikas Lietuvoje.

 Straipsnių rinkinyje publikuojami tiek žinomų užsienio religijų tyrėjų, tiek Lietuvos mokslininkų straipsniai, skatinantys diskutuoti apie religijas, jų tyrimų metodologiją ir religijos vietos bei vaidmens Lietuvos visuomenėje kaitos tendencijas.

Parsisiųsti