„Psichologinės diagnostikos pagrindai“

9259 Aistė Pranckevičienė, Auksė Endriulaitienė (2009)

Šios metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su psichologinės diagnostikos pagrindais. Leidinyje aptariama psichologinės diagnostikos samprata, taikymo sritys, psichologinės diagnostikos metodų istorinė raida, etiniai ir teisės klausimai psichologiniuose tyrimuose. Pristatomi psichologinių testų kūrimo principai, psichodiagnostiniams metodams keliami reikalavimai, įvairių duomenų rinkimo metodų apžvalga. Pateikiami bendrieji psichologinio tyrimo organizavimo, atlikimo, duomenų interpretavimo ir aprašymo principai.