Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

84 Artūras Grickevičius