Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

23 Artūras Grickevičius