„Propaganda ir simbolinis mąstymas“

2917 Gintautas Mažeikis (2010)

Monografijoje autorius aptaria prievartines įtikinėjimo, žmonių mąstymo ir elgesio kontrolės galimybes, priemones, tikslus. Knygoje kalbama apie individualius, bendruomeninius bei įvairių institucijų kuriamus ir kontroliuojamus simbolinius pasaulius, kuriuose gyvena ir veikia žmonės; diskutuojama apie suvokimo schemų, sprendimų modelių, elgesio prototipų, idealių vaizdų, grupių ir masių norų kūrimą, gamybą, dauginimą, platinimą, vartojimą. Propagandos analizė glaudžiai siejama su kultūros hegemonijos, veiklos režimų, pakeistinio mąstymo sampratomis, mitine, magine, religine, ideologine mąstymo formomis. Knygoje nagrinėjamos filosofinės propagandos prielaidos, istoriniai propagandos atvejai, propagandos kritikos būdai, kontrpropagandos ir antipropagandos galimybės.