„Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas“

2180 Jolita Vveinhardt, Pranas Žukauskas (2012)

Knygos autorė Jolita Vveinhardt mobingo problematiką ir organizacijos klimatą tyrinėja pastaruosius keliolika metų. Ji rengia pranešimus Lietuvos ir tarptautinėms konferencijoms, veda autorinius seminarus, atlieka organizacijų tyrimus, konsultuoja mobingo aukas, bendradarbiauja periodinėje spaudoje, yra periodinių Lietuvos ir užsienio mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narė, dėsto modernaus organizacijų valdymo, žinių ekonomikos ir vadybos, organizacijos klimato ir konfliktų valdymo dalykus.

Kaip autorė ir bendraautorė, yra paskelbusi per 100 mokslo publikacijų Lietuvos ir užsienio šalių žurnaluose, įvairiuose mokslo leidiniuose ekonomikos, organizacijų valdymo temomis. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: mobingas darbuotojų santykiuose, organizacijos klimatas, žmogiškųjų išteklių valdymas. Autorė turi praktinio vadovavimo, darbo su personalu patirties, dirba kaip kviestinė ekspertė logistikos, marketingo, aukštojo mokslo organizacijose.

Parsisiųsti