„Minties apie organizacijų valdymą ir vystymąsi raida“

2764 Jonas Kvedaravičius

Knygoje yra sutelkti autoriaus 1990–2013 m. m. Lietuvoje ir užsienio šalyse publikuoti mokslo straipsniai bei mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai. Užsienyje publikuoti straipsniai buvo išleisti Danijoje, Latvijoje ir Ukrainoje, konferencijų pranešimai – skaityti Latvijoje, Ispanijoje ir Pietų Afrikoje. Šių straipsnių ir pranešimų tematika – organizacijų valdymas ir vystymasis.

Šiame rinkinyje pateikti daugeliui vadybininkų labai aktualūs ir mažai žinomi efektyvesnės veiklos ir rezultatyvesnio įmonių, kaip sociokultūros sistemų, valdymo bei vystymosi principai, būdai ir pavyzdžiai.

Knygoje perteikta daugiametė autoriaus dėstymo universitete, mokslinio tyrinėjimo ir įmonių valdymo konsultavimo patirtis. Čia bandyta susisteminti įvairias moderniosios vadybos, verslo, veiklos teorijos, sisteminės minties veiklos metodologijos, ontopsichologijos, vystymosi ir filosofijos žinias.

Pažymėtina, kad rinkinyje nėra klasikinės vadybos temų, visas jo turinys susitelkia į paraklasikinę vadybą.

Parsisiųsti