„Lietuvių šventinis kalendorius“

2642 Laima Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė, Dalia Senvaitytė, Arūnas Vaicekauskas, Asta Venskienė

Autoriai kviečia šios knygos skaitytojus į kelionę per laiką, apžvelgdami lietuvių švenčių kaitą įvairiais istoriniais laikotarpiais ir keliaudami kalendorinių metų šventiniu ciklu.

Pirmiausiai šis leidinys skiriamas lietuvių kalbą ir kultūrą studijuojantiems užsieniečiams studentams, todėl tai – ne mokslinis, o lietuvių kalendorinių švenčių kultūrą pristatantis, pažintinis leidinys.

Leidinyje aptariamos svarbiausios praeityje ir vis dar populiarios bei aktualios tradicinės kalendorinės šventės ir lietuvių valstybiniam, tautiniam tapatumui reikšmingiausios valstybinės šventės. Atskleidžiama švenčių kaita, trumpai apibūdinamas šiandieninis šventės vyksmas. Gilinamasi, kokius tradicinių švenčių elementus perėmė ir pritaikė savo gyvenimo būdui miestiečiai, kokios kuriamos naujos ir kaip perinterpretuojamos tradicinės šventės pagal kintančią žmonių gyvenseną, poreikius, pasaulėžiūrą.

Prie švenčių aprašų pridėti papildomi tekstai iš XV–XVII a. senųjų rašytinių šaltinių ir ištraukos iš XIX–XX a. I pusės lietuvių literatūros klasikų darbų, žmonių atsiminimai apie šventes, tikimės, bus įdomūs ir filologiniu aspektu.

Parsisiųsti