„Lietuva globalioje erdvėje. Metinė apžvalga 2013-2014 m.“

2458 G. Jakštaitė, G. Česnakas, I. Karpavičiūtė, I. Gajauskaitė, D. Bardauskaitė, J. Juozaitis

Leidinio tikslas – pateikti reguliarią Lietuvos užsienio politikos analizę, išskiriant keletą svarbiausių jos dimensijų: Lietuvos vidaus politikos lygmenį, Lietuvos užsienio politiką tarptautinėse organizacijose, Lietuvos dvišalius santykius. Leidinys skirtas plačiajai visuomenei, akademinei bendruomenei, Lietuvos užsienio politikos formuotojams ir įgyvendintojams.

Parsisiųsti