„LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties“

2704 Vaida Kamuntavičienė (2010)

Ši knyga yra mokslinių straipsnių rinkinys, susiklostęs po Vytauto Didžiojo universitete 2010 m. spalio 21–22 d. įvykusios konferencijos „LDK dvasingumo tradicija ir poveikis visuomenei“. Straipsnių autoriai yra istorikai, teologai, menotyrininkai, politologai ir knygotyrininkai, besidomintys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės dvasinėmis vertybėmis, jų formavimosi kontekstais, raiška šiandien, Lietuvos visuomenės dvasinio gyvenimo tyrimais, kurie leidžia geriau suvokti praeities žmonių mąstymo ir elgesio modelius, atveria platesnes galimybes pažinti visuomenę.