„Kryžių kalnas: katalikiška etninė kultūra“

1854 Alfonsas Motuzas

Mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos Lietuvoje ypatumus, apeiginius papročius ir jų kilmę bei sąlyčius su Kryžių kalnu, esančiu Lenkijoje. Atlikto tyrimo išvados pagrindžia monografijos pradžioje išsikeltą hipotezę, kad Lietuvos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimo (paminėjimo) ir pagerbimo vieta.

Mokslo monografija skirta popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo apsilankymo 1993 m. rugsėjo 7 d. Kryžių kalne 20-mečiui paminėti.

Parsisiųsti