„Funkcinė pedagogika“

2379 Vytautas Šernas (2009)

Monografija grindžiama sintetiniu ugdymo(si) per veiklą modeliu. Funkcinės pedagogikos reikšmė ypač svarbi, nes neretai pedagogai mokymą(si) tapatina vien su žinių perteikimu, bendraisiais ugdymo dėsningumais, neatsižvelgdami į konkretaus dalyko ar specialybės rengimo(si) dėsningumus, ypatumus.