„Constructing “Europe” and Spread of European Values. Selected articles“

5378 Red. Liudas Mažylis

Knygoje pristatomi Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir kaimyninių šalių mokslininkų darbai. Tyrimų objektą diktuoja ir regionas – lietuviškas, lenkiškas, ukrainietiškas ir rusiškas „Europos“ diskursas. Mokslininkai čia sistematiškai tyrinėja konkstrukcijos specifiką ir „Europos“ paplitimą regione bei platesniame geografiniame kontekste. Bendras šios knygos akiratis apima „Europos“ konstravimo per skirtingas prizmes reiškinį ir palygina konkrečias šalis ir valstybinius lygmenis.

Parsisiųsti