„Česlovo Milošo skaitymai 3. Kultūrų sankirtos: patirtys ir pokyčiai“

1973 Sud. Vaiva Narušienė, Vitalija Truskauskaitė (2010)

Rinkinio sudarytojos siūlo transdiscipliniškumo koncepciją. Mokslininkai tiria asmenybę kaip besivystančią ir funkcionuojančią tam tikroje istorinėje epochoje konkrečioje socialinėje aplinkoje. Tyrimų transdiscipliniškumo paradigmai svarbus ne tik analizės objektas, bet ir profesionalus vienos ar kitos mokslinės grupės – amžiaus, regioninės ar socialinės ir t. t. – indėlis. Rinkinio sudarytojos mano, kad tyrimai, kuriais siekiama atskleisti tam tikras realiai svarbias kultūrinio konteksto, kuriame sąveikauja mokslo bendruomenės, ypatybes, yra aktualūs. Redakcinė kolegija apsiribojo esamų tyrimų etapo galimybėmis ir siūlo spręsti Vytauto Didžiojo universiteto humanitarų bendruomenės, kai kurių Vidurio Europos universitetų mokslo bendruomenių gvildenamas problemas.