„Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas“

2408 A. Kazlauskienė, G. Raškinis, A. Vaičiūnas (2010)

Studijoje „Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas“ aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio sudarymo principai, analizuojamos pagrindinės problemos, kurių iškilo įprastas lingvistines taisykles pritaikant algoritmams. Nagrinėjama sąveika su morfologinės ir leksinės informacijos duomenų bazėmis. Kiekvieno algoritmo (skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo) aprašas sudarytas iš dviejų dalių: lingvistinės medžiagos ir algoritmo schemos. Studija skiriama ir kalbininkams, ir informatikams, dirbantiems kalbos technologijų srityje.