„Aplinkos inžinerija“

3202 Bronius Kriščiūnas, Audrius Dėdelė

Mokomojoje knygoje rašoma apie naujausias technines priemones, mažinančias poveikį aplinkai. Studentai supažindinami su aplinkos oro, vandens ir dirvožemio apsaugos nuo teršimo inžinerinėmis sistemomis, nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų, vandens gerinimo, nuotekų, oro teršalų kenksmingumo šalinimo technologijomis ir jų poveikiu aplinkai. Siekiama, kad studentai suprastų, kokios techninės-inžinerinės priemonės naudojamos sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, gebėtų analizuoti oro, vandens ir dirvožemio ekologinę padėtį, parinkti technines priemones, padedančias mažinti poveikį aplinkai, ir vertinti šių priemonių veiksmingumą.

Skiriama aukštųjų mokyklų ekologijos ir aplinkotyros krypties studijoms ir šios krypties specialistams.

Parsisiųsti