„Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose“

2763 Sud. Ilona Tandzegolskienė, Aušra Rutkienė

Organizuojant studijų procesą aukštosiose mokyklose, siūloma pabrėžti savarankišką studento veiklą ir skatinti studijuojančiuosius kūrybiškai mąstyti, savarankiškai plėtoti idėjas, formuluoti įdomius ir originalius tyrimo klausimus, ieškoti į juos atsakymų, interpretuojant įgyjamas žinias ir nuolat tobulinant turimą viziją diskusijų su dėstytojais ir kolegomis metu. Šiame straipsnių rinkinyje pateikiami studentų atliktų tyrimų pagrindu parengti straipsniai. Straipsnių bendraautoriai – studentų tyrimų vadovai.

Parsisiųsti