Atidaryta paroda, skirta kunigui Antanui Mackevičiui

969

Universiteto istorikus ir visus, kuriuos domina Lietuvos istorija, kviečiame aplankyti parodą „Myliu savo Lietuvą, jai aš atidaviau savo silpnas jėgas…“, skirtą vienam žymiausių 1863 metų sukilimo vadų – kunigui Antanui Mackevičiui. Paroda veikia prie VDU Vaclovo Biržiškos skaityklos (K. Donelaičio g. 52, II a. fojė) iki kovo 31 d.

Parodoje eksponuojami dokumentai, nuotraukos, rankraščiai, dailės darbai, leidiniai, susiję su 1863 metų sukilimu bei Antanu Mackevičiumi, iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus, Birutės Ilgūnienės asmeninio archyvo.

??????????????????????

 

Citatos iš parodos stendų

Dažnai susimąstydavau, koks buvęs tasai legendinis Žemaitijos sukilėlių vadas, ir niekada neįstengdavau geriau jo įsivaizduoti. Dabar jau šiek tiek sugebu. Tai buvo per trisdešimtmetį persiritęs, romantiškas karštakraujis jaunuolis, gimęs netoli Tytuvėnų, vadinas, tikras žemaitis. Studijavo Kijevo universitete, tačiau, apimtas demokratijos idealų, apie artimesnį bendravimą su liaudimi svajodamas“ […], įstojo seminarijon.

Česlovas Milošas

A. Mackevičius buvo geras oratorius. Dar gerokai prieš sukilimą jo kalbų girdėjęs vienas sukilėlis vėliau prisiminė: „Buvo daug žmonių. Mackevičius (…) pradėjo kalbėti tyliai ir lėtai priešvyriausybine tema apie būtinumą ruoštis ginkluotam sukilimui. Pamažu jo balsas stiprėjo, veidas nuo įkvėpimo žėrėjo, akyse, pradžioje prigesusiose, dabar blykčiojo žaibai: visi žmonės klausėsi taip įtemptai, jog galima buvo bažnyčioje girdėti musę skrendant, visi buvo įelektrinti, ir nieko nuostabaus, kad Mackevičius patraukė į sukilimą visus apylinkės valstiečius…“ Juo kaip kunigu ir kaip žmogumi, kuris buvo neabejingas tėvų žemės ir kalbos likimui, patikėjo valstiečiai.

Neringa Češkevičiūtė

Mackevičius išties buvo visą Žemaitijos sukilimą įkvėpianti dvasia. Kai jo partija (t. y. dalinys) būdavo sumušama, pralaimėjimas žeidė sukilėlius, Mackevičius vyksta prie Nevėžio į savo Laudą, pasako kalbą liaudžiai, ir jau naujos grupės atvyksta į būrį…

Egidijus Aleksandravičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.