Asmenų su spec. poreikiais įtraukimas į „Erasmus+“

3013

Balandžio mėnesio pabaigoje iniciatyvos „Patirties partneriai“ rėmuose vyko „Mokymai apie asmenų su specialiaisiais poreikiais įtraukimą į „Erasmus+“ mobilumo veiklas“. Mokymus organizavo VDU Tarptautinių ryšių tarnybos atstovas Konstantinas Kurževas ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos bei iniciatyvos „Patirties partneriai“ atstovė Rūta Svarinskaitė. Mokymų metu buvo diskutuojama, kaip universitetas galėtų tobulinti ir skatinti asmenų su specialiaisiais poreikiais mobilumą.

Mobilumo dalyviai – asmenys su specialiaisiais poreikiais

Mokymuose apie asmenų su specialiaisiais poreikiais įtraukimą į „Erasmus+“ mobilumo veiklas dalyvavo 5 didžiųjų Lietuvos universitetų (Vilniaus, Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos) karjeros ir tarptautinių ryšių tarnybų darbuotojai, prisidedantys prie mobilumo konsorciumo veiklų įgyvendinimo, taip pat VDU pakviesti ekspertai: Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos neįgaliųjų forumo ir VDU Studentų reikalų tarnybos atstovai bei „Erasmus“ mobilumo programoje dalyvavusi VDU studentė.

Renginio metu buvo siekiama supažindinti ir apmokyti konsorciume dalyvaujančius karjeros bei tarptautinių ryšių tarnybų darbuotojus, kaip sudaryti palankias sąlygas asmenims su specialiais poreikiais dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo veiklose, remiantis jau turima VDU ekspertize bei dalyvių patirtimis. Kitas svarbus tikslas, kurio buvo siekiama mokymų metu – parengti darbuotojus, kurie kiekviename universitete vėliau galės reguliariai informuoti ir mokyti potencialius mobilumo dalyvius, turinčius negalią.

VDU – draugiškas neįgaliesiems

VDU infrastruktūra yra draugiška ir labiausiai pritaikyta neįgaliesiems: net 90 proc. pastatų ir patalpų pritaikyta judėjimo negalią, o 50 proc. – regos negalią turintiems asmenims. Studentai gali mokytis moderniose darbo vietose bibliotekos skaityklose, rinktis nuotolines studijas ir susiderinti individualų studijų planą, pasirinkti studijų medžiagos pateikimo alternatyvas ir pasinaudoti lanksčiais egzaminavimo metodais. Specialiųjų poreikių turintys studentai taip pat gali dalyvauti socialinėse iniciatyvose, tokiose kaip studentų su negalia savanorystė, pasinaudoti lygių teisių ir socialinės įtraukties koordinatoriaus paslaugomis bei kelti reikalingas kompetencijas.

Prieš keletą metų VDU tapo kokybės konkurso nugalėtoju ir Švietimo mainų paramos fondo buvo pripažintas mokslo ir studijų institucija, aktyviausiai skatinančia asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, mobilumą pagal „Erasmus“ programą.

Primename, kad VDU studentai ir darbuotojai, planuodami vykti „Erasmus+“ studijų, praktikos, dėstymo ar mokymosi vizitams, gali kreiptis dėl papildomo finansavimo, kuris padengtų jų mobilumo metu patiriamas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl jų specialiųjų poreikių.

VDU didžiuojasi ir džiaugiasi visais studentais ir darbuotojais, kurie yra šiek tiek drąsesni pažinti ir atrasti pasaulį, tais, kurie kuria nepaprastas istorijas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.