Atpažįstamas ir vertinamas

QS stars
Ne tik Lietuvos, bet ir pasauliniame kontekste VDU atpažįstamas kaip moderni aukštoji mokykla, atitinkanti šiandieninius kokybės standartus. Pasaulio aukštųjų mokyklų reitingas „QS World University Rankings 2013/2014“ antrus metus iš eilės į prestižinių pasaulio universitetų sąrašą įtraukė ir Vytauto Didžiojo universitetą. Šiais metais VDU pateko tarp 800 geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų. Aukštais balais už pasiekimus įvairiose srityse universitetas įvertintas ir atliekant „QS Stars“ aukštojo mokslo kokybės auditą.

VDU – tarp 800 geriausių pasaulio universitetų

Jau devintus metus skelbiamas „QS World University Rankings“ laikomas vienu autoritetingiausių aukštųjų mokyklų vertinimo reitingų. Iš kitų reitingavimo sistemų „QS World University Rankings“ išsiskiria tuo, kad stengiasi parodyti universiteto visumą – ne tik mokslo rezultatus ir produkciją, bet ir organizacijos kultūros, inovacijų, universiteto atvirumo ir prieinamumo skalę, studento santykio su dėstytojais vertinimą. Vertinant pasaulio aukštąsias mokyklas, šiame reitinge svarbiu kriterijumi taip pat laikomas tarptautinio personalo ir užsienio studentų proporcingumas: tai leidžia universitetams atsiverti tarptautiniams ekspertams ir vertinimams.

Į šį reitingą iš viso pretenduoja apie 2500 stipriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, „QS World University Rankings“ kasmet išskiria ir atskirai sureitinguoja tik 800 elitinių pasaulio aukštųjų mokyklų, tarp kurių patenka ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Norint patekti į „QS World University Rankings“ reitingų duomenų bazę, aukštajai mokyklai neužtenka pateikti duomenų apie save. Į reitingą universitetas įtraukiamas tik tuomet, kai jį teigiamai įvertina tam tikra procentinė akademinės ir darbdavių bendruomenės dalis. Darbdavių bei akademinės bendruomenės apklausą vykdo patys „QS World University Rankings“. Apklausa vykdoma neįprastai – vertintojams nepateikiamas universitetų sąrašas, siekiant, kad jie įvertintų ir mažus, nežinomus universitetus. Šio reitingo dėka ir patys universitetai sužino apie įvertinimus iš šalies. Sudarant reitingą šiemet iš viso atsižvelgta į daugiau nei 46 tūkst. akademinio pasaulio atstovų ir daugiau nei 25 tūkst. darbdavių nuomonę.

Tarptautinis auditas atskleidė stipriąsias puses

2012 m. gruodį VDU taip pat buvo atliktas tarptautinis „QS Stars“ aukštojo mokslo kokybės auditas, kurio metu VDU gavo aukščiausius balus vertinant paramą studentams – stipendijas, paramą socialiai remtiniems ir neįgaliems studentams.

Aukštojo mokslo kokybės auditą atliko QS, pasaulinis karjeros ir švietimo tinklas. Jo atstovai pažymėjo, kad VDU pilnavertiškai įvykdo trečiąją misiją, nes universitetas realiais veiksmais įrodo įsipareigojimus ir prisiimamas atsakomybes bendruomenei bei visuomenei.

QS ataskaitoje pažymima, jog VDU yra lyderiaujanti aukštojo mokslo institucija tarptautiškumo plėtotėje. Universitetas buvo puikiai įvertintas už bendradarbiavimą su užsienio institucijomis vykdant tyrimus bei mainų programas, priimant atvykstančius užsienio studentus. Šis įvertinimas patvirtina, kad VDU vykdoma veikla yra pritaikoma atsižvelgiant į studentų mobilumo ir mokslinių tyrimų tarptautinimo poreikius.

Dėstymo kokybės kategorijoje VDU gavo maksimaliai teigiamus vertinimus už po baigimo studijas toliau tęsiančių absolventų skaičių bei fakulteto dėstytojų ir studentų skaičiaus santykį.
Aukščiausias įvertinimas buvo skirtas ir už absolventų įsidarbinamumo rodiklius – iš visų VDU absolventų, beveik 100 proc. įsidarbina per 12 mėnesių nuo studijų baigimo. Įsidarbinamumo kriterijus parodo ne tik stiprų absolventų akademinį pasirengimą, bet ir gebėjimus veiksmingai dirbti komandose, valdyti projektus bei žmogiškuosius išteklius.

Infrastruktūros vertinime VDU gavo aukščiausius balus už universiteto informacinių technologijų ir bibliotekos išteklių prieinamumą. Ataskaitoje pažymima, kad VDU kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos skaičius, aprūpinimas bevieliu internetu visoje universiteto teritorijoje ir naujausios literatūros ištekliai bibliotekoje maksimaliai atitinka studentų poreikius.

„QS Stars“ aukštojo mokslo kokybės audite svarbus dėmesys skiriamas universiteto bendruomeniškumui – atsakomybei už reikšmingą veiklą savo vietinėse, regiono bendruomenėse bei indėliui nacionaliniu mastu. VDU gavo aukščiausius balus už regioninį žmogiškojo kapitalo bei aplinkosauginių projektų vystymą.

Daugiau informacijos rasite „QS World University Rankings“ puslapyje.