VDU vakar ir šiandien

Pripažintas vienu iš 800 geriausių pasaulyje (QS World University Rankings), Vytauto Didžiojo universitetas yra viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, turinti įdomią istoriją, puoselėjanti ir tęsianti brandžias tradicijas, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei Europos intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. Universiteto bendruomenę vienija artes liberales, t. y. klasikinio laisvųjų menų universiteto, idėja, šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti liberali humanistinė dvasia.

Artes liberales universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas yra pirmasis artes liberales (liet. laisvieji menai) universitetas Lietuvoje, kuriame gilios klasikinio universiteto tradicijos sujungiamos su inovatyviu studijų programų ir mokslo traktavimu. Artes liberales yra „Išsilavinimas 360°“ – gebėjimas vertinti problemas žvelgiant plačiau, lyg iš paukščio skrydžio. Universalios žinios yra būdas kurti inovatyvius sprendimus dviejų ir daugiau skirtingų žinių sferų superpozicijoje, o kartu tai tvirtas pagrindas, atliepiantis rytdienos profesinius iššūkius.

Sužinok daugiau.

Tęsiantis brandžias tradicijas

Universiteto istorijos pradžia laikomi 1922 metai, kai reorganizavus iki tol Kaune veikusius Aukštuosius kursus, įkurtas universitetas. Antrajame pagal dydį Lietuvos mieste Kaune, kuris 1919–1939 m. buvo Lietuvos Laikinąja sostine, įkurtas universitetas buvo vienintelė tuo metu lietuviška aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svarbiu šalies kultūros, mokslo bei modernios, laisvos intelektualios minties židiniu.

1930 m., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas.

1950 m. sovietų valdžiai universitetą uždarius, VDU akademinė tradicija vystėsi išeivijoje, o 1989 m. bendromis Lietuvos ir diasporos mokslininkų pastangomis Vytauto Didžiojo universitetas buvo atkurtas.

Šiandien VDU įgyvendina universiteto atkūrime aktyviai dalyvavusių šalies ir užsienio intelektualų siekius, puoselėja atvirumą, dialogą ir toleranciją, tautinės kultūros tąsą ir plėtrą, kurdamas unikalų studijų modelį vadovaujasi liberalumo ir demokratijos principais. Sužinok daugiau.

Pagerbiantis iškiliausiuosius

Nuo universiteto įkūrimo 1922 m., beveik 80 Lietuvai ir VDU nusipelniusių asmenų suteiktas garbės daktaro arba garbės profesoriaus vardas. Tarp jų – prezidentai, Nepriklausomybės akto signatarai, istorikai, archeologai, politologai, tarptautinį pripažinimą pelnę poetai, VDU bendruomenės nariai, pasaulio ir Lietuvos intelektualai. Sužinok daugiau.

Tarptautiškas ir daugiakalbis

Daugiakalbis ir pasaulinius ryšius palaikantis universitetas – šių dienų realybė. Todėl Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs 386 bendradarbiavimo sutartis su mokslo ir studijų institucijomis iš 61 pasaulio šalies, vykdo tarptautinius projektus, studentų ir darbuotojų mainus ir pagal dėstytojų tarptautiškumą yra pirmaujantis Baltijos šalyse. Tarptautiškumo plėtra universitete aprėpia dalyvavimą ir narystę tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, dvišalio bendradarbiavimo sutarčių sudarymą ir bendradarbiavimą jų pagrindu, įvairių tarptautinių programų, tarptautinių projektų vykdymą. Didelę reikšmę tarptautiškumui turi universitete vykdoma mokslinė veikla, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, organizuojamos užsienio svečių paskaitos ir kiti ne tik akademiniai, bet ir kultūriniai renginiai.

Šiandien universitete galima mokytis 31 skirtingos kalbos, o iš Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos ir kitų valstybių atvykstantys studentai gali rinktis iš 29 bakalauro ir magistrantūros studijų programų anglų kalba. Sužinok daugiau.

Buriantis viso pasaulio lietuvius

Prieš ketvirtį amžiaus bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas buria lietuvių diasporą, skatina išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukia besidominčius Lietuva ir jos kultūra.

Pasaulio lietuvių universitetas vienija daug veiklų. Tai lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, lietuvių kalbos studijos lituanistinių mokyklų mokytojams, nuotolinio mokymosi galimybes, mainų programos, lietuvių kilmės dėstytojų vizitai, stažuotės, kurių metu lietuvių kilmės jaunimas atlieka studijų praktiką, įgyja profesinės patirties įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Kuriantis universitetas

VDU savo tapatybę visuomet formavo kūrybos fone. Puoselėdamas kūrybai ir menams palankią kultūrą universitetas ir toliau sieks dar plačiau atverti kūrybiško miesto nišą, kuri persmelktų ne tik intelektualinę ir kūrybinę, bet ir medijinę bei technologinę sritis. Per įvairius kūrybinius projektus ir iniciatyvas universitetas kuria savo diskursą iš Kauno visai Lietuvai ir Europai, dar labiau įtvirtindamas atviro įvairiems kūrybiniams dialogams ir komunikuojančio, pasaulio miesto idėją. Sužinok daugiau.