Katalikų teologijos fakultetas

Sutrumpinimai:

Mobilumo tipas:

ST – dėstytojų (bei kito personalo) mobilumas, SMS – studentų mobilumas.

Studentų mainų pakopa (išvykst. / atvykst. studentai):

I – pirmoji pakopa (bakalauras), II – antroji pakopa (magistrantūra), III – trečioji pakopa (doktorantūra).

Partnerinė aukštojo mokslo institucija Šalies kodas ST (išv.) ST (atv.) SMS (išv.) SMS (pakopa) SMS (atv.) SMS (pakopa)
Katholieke Universiteit Leuven BE + + + I ; II ; III
University of Navara ES + + + I ; II ; III
Catholic University of Paris FR +
Daugavpils University LV + +
Rezekne Higher Educational Institution (RHEI) LV + +
University of Malta  MT + + + I + I
Tilburg University NL + +