Studijų marketingo tarnyba

Siekiant artimesnio bendravimo su mokyklomis, moksleiviais ir jų tėveliais, 2008 m. Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurta Studijų marketingo tarnyba (SMT). Pagrindinė šios tarnybos funkcija – palaikyti artimus ryšius su būsimaisiais studentais, teikti jiems naujausią informaciją apie studijas VDU, konsultuoti stojimo ir kitais klausimais, organizuoti renginius moksleiviams, rengti informacinius leidinius stojantiesiems.

SMT komanda taip pat organizuoja priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, koordinuoja VDU nemokamas konsultacijas abiturientams, Moksleivių dieną, atstovauja universitetą studijų mugėse, lanko Lietuvos mokyklas ir gimnazijas, teikia pagalbą stojantiesiems „INFO dienų“ metu, rengia ir koordinuoja kitus marketingo ir studijų reklamos projektus.

 • Direktorė Justina Šimkevičiūtė(8 37) 327 990
  Koordinuoja SMT įgyvendinamas veiklas (renginius moksleiviams, priėmimo vykdymą, informacijos stojantiesiems rengimą ir pan.), kuria trumpalaikes ir ilgalaikes studijų marketingo programas, stebi jų įgyvendinimą.
 • Specialistas Eimantas Židonis(8 37) 323 206
  Rengia aktualią informaciją stojantiesiems, maketuoja renginių plakatus bei kitus leidinius apie VDU.
 • Vyr. specialistė Loreta Petrauskaitė(8 37) 323 206
  Konsultuoja stojančiuosius, teikia pagalbą organizuojant renginius moksleiviams, rengiant ir atnaujinant informaciją stojantiesiems.
 • Vyr. specialistė Auksė Lapinskaitė(8 37) 323 206
  Konsultuoja stojančiuosius, teikia pagalbą organizuojant renginius moksleiviams, rengiant ir atnaujinant informaciją stojantiesiems.
 • Vyr. referentė Miglė Bagučanskytė(8 37) 323 206
  Konsultuoja stojančiuosius, teikia pagalbą organizuojant renginius moksleiviams, rengiant ir atnaujinant informaciją stojantiesiems.