Rektorato sekretoriatas

 • Studijų prorektoriaus padėjėja Silva Butkienė(8 37) 222 739
  Atsakomybės sritis – pedagoginių ir mokslo darbuotojų akademiko krūvio planavimo ir apskaitos duomenų informacinės sistemos kūrimas ir duomenų analizė; akademinio krūvio apskaitos proceso koordinavimas universitete.
 • Vyr. referentė Iveta Gadeikytė(8 37) 222 739
  Atsakomybės sritis – Rektorato darbo organizavimas, Rektorato informacinių srautų valdymas, gaunamos ir siunčiamos dokumentacijos tvarkymas, Rektorato interesantų priėmimas ir nukreipimas.
 • Vyr. referentė Sandra Juškevičienė(8 37) 204 914
  Atsakomybės sritis – Rektorato informacinių srautų valdymas, gaunamos ir siunčiamos dokumentacijos tvarkymas, Rektorato interesantų priėmimas ir nukreipimas.
 • Vyr. referentė Laura Stankevičienė(8 37) 327 955
  Atsakomybės sritis – Mokslo prorektoriaus biuro veiklos administravimas ir koordinavimas, autorinių sutarčių registravimas.