Rektorato sekretoriatas

  • Studijų prorektoriaus padėjėja Silva Butkienė(8 37) 222 739
    Atsakomybės sritis – pedagoginių ir mokslo darbuotojų akademiko krūvio planavimo ir apskaitos duomenų informacinės sistemos kūrimas ir duomenų analizė; akademinio krūvio apskaitos proceso koordinavimas universitete.
  • Vyr. referentė Iveta Gadeikytė(8 37) 222 739
    Atsakomybės sritis – Rektorato darbo organizavimas, Rektorato informacinių srautų valdymas, gaunamos ir siunčiamos dokumentacijos tvarkymas, Rektorato interesantų priėmimas ir nukreipimas.