Dokumentų valdymo centras

Archyvas

Vytauto Didžiojo universiteto archyvas kaupia, saugo ir archyvuoja nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus.

Raštinė

  • K. Donelaičio g. 58-1, 44248 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 812
  • Faksas (8 37) 203 858
  • El. paštas info@adm.vdu.lt
  • Vedėja Vita Urbonaitė
    Atsakomybės sritis – bendros veiklos Universiteto rektoriaus įsakymų parengimas, registravimas, dokumentų rengimas archyvui, gaunamos korespondencijos registravimas, perdavimas rektoriui ir vykdytojams, rektorato dokumentų kopijų tvirtinimas ir kita veikla.
  • Raštvedė Vitalija Darašienė
    Atsakomybės sritis – komandiruočių įsakymų parengimas, siunčiamos korespondencijos registravimas, raštinės vedėjos pavadavimą ir kita veikla.

Raštinėje yra visų rūšių dokumentų registrai, kuriuose darbuotojos registruoja dokumentus, žymi jų pildymo eigą, ruošia bylas, vėliau perduodamas į archyvą tolimesniam saugojimui.