Tarptautinių ryšių departamentas

Vytauto Didžiojo universitetas skiria didelį dėmesį tarptautiškumo plėtrai. Jos pagrindas – 1999 m. prasidėjęs Bolonijos procesas, kurio tikslas – sukurti vientisą Europos aukštojo mokslo ir tyrimų erdvę. VDU bendradarbiauja su įvairiais pasaulio universitetais, mokslininkais, vykdo įvairius projektus, studentų ir darbuotojų mainus.

Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių ryšių departamentas inicijuoja, koordinuoja ir administruoja ryšius su mokslo ir kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis, pristato studijų programas, skleidžia informaciją apie universitetą bei jį reklamuoja užsienio šalyse, informuoja universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stipendijas, stažuotes, mokslines programas ir projektus užsienyje, konsultuoja mokslo ir studijų užsienyje klausimais, taip pat padeda ir konsultuoja atvykstančius iš užsienio studentus ir dėstytojus studijų, gyvenimo Lietuvoje (migracijos), integracijos į universiteto akademinę bendruomenę klausimais.

 • Tarptautinių ryšių departamento direktorė, ERASMUS+ institucinė koordinatorė
 • Ilona Kazlauskaitė
 • Telefonas(8 37) 200 184
 • El. paštas Ilona.Kazlauskaite@vdu.lt

Tarptautinių studijų organizavimo skyrius

 • Marketingas ir studentų priėmimas
 • Tarptautinių studijų organizavimo skyriaus vadovė
 • Eglė Šalnaitė
 • Telefonas(8 37) 327 986
 • El. paštas Egle.Salnaite@vdu.lt
 • Laipsnį suteikiančios studijos. Klausytojai. Studentų priėmimas
 • Vyr. specialistė
 • Rasa Stankevičiūtė
 • Telefonas(8 37) 751 174
 • El. paštas Rasa.Stankeviciute@vdu.lt
 • Studentų priėmimas į laipsnį suteikiančias studijas. Užsienyje įgytų išsilavinimo dokumentų vertinimas
 • Vyresn. specialistas
 • Tomas Mickevičius
 • Telefonas(8 37) 327 978
 • El. paštas Tomas.Mickevicius@vdu.lt
 • Studentų priėmimas į laipsnį suteikiančias studijas. Užsienyje įgytų išsilavinimo dokumentų vertinimas
 • Vyresn. specialistė
 • Aistė Sokolovaitė
 • Telefonas (8 37) 327 978
 • El. paštas Aiste.Sokolovaite@vdu.lt
 • Bendradarbiavimo plėtotė. Klausytojai
 • Vyresn. specialistė
 • Elena Plotnikova
 • El. paštas Elena.Plotnikova@vdu.lt

Tarptautinio marketingo skyrius

 • Marketingas ir studentų integracija
 • Vyr. specialistė
 • Orinta Movsesjan
 • Telefonas(8 37) 327 986
 • El. paštas Orinta.Movsesjan@vdu.lt
 • Marketingas ir studentų integracija
 • Vyr. specialistė
 • Julie Ling-Yi Chu
 • El. paštas Julie.Chu@vdu.lt

Tarptautinio mobilumo skyrius

 • Erasmus+ praktikos ir personalo vizitai
 • Tarptautinio mobilumo skyriaus vadovas
 • Konstantinas Kurževas
 • Telefonas(8 37) 327 987
 • El. paštas Konstantinas.Kurzevas@vdu.lt
 • Erasmus+ studijų mainai ir dėstymo vizitai
 • Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Teisės fakultetas
 • Vyresn. specialistė
 • Monika Lisauskaitė
 • Telefonas(8 37) 327 988
 • El. paštas Monika.Lisauskaite@vdu.lt
 • Erasmus+ studijų mainai ir dėstymo vizitai
 • Gamtos mokslų fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Muzikos akademija
 • Vyr. specialistė
 • Gabrielė Gugytė
 • Telefonas(8 37) 327 988
 • El. paštas Gabriele.Gugyte@vdu.lt
 • Erasmus+ programa su Šalimis partnerėmis
 • Vyr. specialistė
 • Eglė Januškevičienė
 • Telefonas(8 37) 327 981
 • El. paštas Egle.Januskeviciene@vdu.lt
 • Dvišalis bendradarbiavimas 
 • Vyr. specialistas
 • Vaidas Dačiola
 • Telefonas(8 37) 327 981
 • El. paštas Vaidas.Daciola@vdu.lt