Studijų departamentas

  • S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 599
  • Telefonas Vilniuje vykdomų studijų klausimais (8 5) 279 0491
  • El. paštas studijos@vdu.lt
  • El. paštas Vilniuje vykdomų studijų klausimais studijos.sa@vdu.lt

Studijų departamentas – yra neakademinis Universiteto padalinys, užtikrinantis kokybišką studijų organizavimo procesą, nuolat atliekantis studijų administravimo stebėseną bei diegiantis inovacijas, siekiant Universiteto strateginių tikslų studijų srityje įgyvendinimo.

Atsakomybės sritis – departamento darbo planavimas ir organizavimas, Universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistemos plėtojimas, studijų kokybės tobulinimo strategijų rengimas ir vykdymas bei studijų organizavimo procesų tobulinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.