Studijų departamentas

  • S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 599
  • El. paštas studijos@vdu.lt

Studijų departamentas – yra neakademinis Universiteto padalinys, užtikrinantis kokybišką studijų organizavimo procesą, nuolat atliekantis studijų administravimo stebėseną bei diegiantis inovacijas, siekiant Universiteto strateginių tikslų studijų srityje įgyvendinimo.

Atsakomybės sritis – departamento darbo planavimas ir organizavimas, Universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistemos plėtojimas, studijų kokybės tobulinimo strategijų rengimas ir vykdymas bei studijų organizavimo procesų tobulinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Studijų organizavimo skyrius

Atsakomybės sritis – studijų organizavimo skyriaus darbo planavimas ir organizavimas, studentų mokėjimo už studijas koordinavimas.

Atsakomybės sritis – studijų programų rengimo, registravimo ir atnaujinimo procesų koordinavimas. Universitete išduodamų pažymėjimų, diplomų ir jų priedėlių (priedų), dublikatų blankų privalomųjų formų rengimas, jų apskaita ir išdavimo organizavimas.

Atsakomybės sritis – pirmosios pakopos (Teisės, Socialinių mokslų, Katalikų teologijos fakultetų) studijų koordinavimas.

Atsakomybės sritis –pirmosios pakopos (Politikos mokslų ir diplomatijos, Informatikos, Menų, Humanitarinių mokslų fakultetų) studijų koordinavimas.

Atsakomybės sritis – pirmosios pakopos (Ekonomikos ir vadybos, Gamtos mokslų fakultetų ir Muzikos akademijos) studijų koordinavimas. Paskaitų, egzaminų ir tarpinių atsiskaitymų tvarkaraščių sudarymo koordinavimas.

Atsakomybės sritis – nuolatinių ir ištęstinių antrosios pakopos studijų koordinavimas.

Atsakomybės sritis – ištęstinių/neakivaizdinių pirmosios pakopos studijų koordinavimas, tvarkaraščių rengimas, sumokėtų studijų mokesčių kompensavimo procesų koordinavimas.

Atsakomybės sritis – nuolatinių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų duomenų suvedimas į informacinę sistemą, akademinių pažymų lietuvių, anglų kalbomis ruošimas, studentų registracijos studijų dalykams koordinavimas.

Atsakomybės sritis – ištęstinių pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų duomenų suvedimas į informacinę sistemą, akademinių pažymų lietuvių, anglų kalbomis ruošimas, studentų registracijos studijų dalykams koordinavimas ir kontrolė.

Atsakomybės sritis – statistinių duomenų pateikimas suinteresuotoms institucijoms, statistinių analizių rengimas, studentų registro administravimas.

Studijų kokybės skyrius

Atsakomybės sritis – skyriaus darbo planavimas ir organizavimas, studijų kokybės užtikrinimo strategijų rengimas ir įgyvendinimas, mokymų apie studijų vertinimą ir tobulinimą inicijavimas bei vykdymas, konsultavimas studijų kokybės klausimais.

Atsakomybės sritis – vidinės studijų programų kokybės užtikrinimo sistemos plėtojimas, išorinio studijų programų kokybės vertinimo koordinavimas, ekspertinė ir konsultacinė veikla studijų programų rengimo, įgyvendinimo ir tobulinimo klausimais.