Rektorato sekretoriatas

  • Rektoriaus ir Studijų prorektoriaus referentė Iveta Gadeikytė (8 37) 222 739
  • Mokslo ir Tarptautinių ryšių prorektorių referentė Agnė Poderytė (8 37) 327 955
  • Administracijos direktoriaus referentė Rasa Simanavičienė (8 37) 323 175
  • Rektorato veiklos koordinatorė Asta Kederytė (8 37) 327 972
  • Studijų prorektoriaus padėjėja Silva Butkienė(8 37) 222 739
    Atsakomybės sritis – pedagoginių ir mokslo darbuotojų akademiko krūvio planavimo ir apskaitos duomenų informacinės sistemos kūrimas ir duomenų analizė; akademinio krūvio apskaitos proceso koordinavimas universitete.