Marketingo ir komunikacijos departamentas

Marketingo ir komunikacijos departamentas siekia užtikrinti vieningą, į universiteto tikslines auditorijas orientuotos, marketingo ir komunikacijos strategijos/politikos formavimą ir įgyvendinimą. Pagrindinės funkcijos: palaikyti ir stiprinti universiteto įvaizdį; kurti, tobulinti, plėtoti ir palaikyti universiteto marketingines veiklas parenkant tinkamiausias priemones ir kanalus; organizuoti universiteto tikslinėms auditorijoms skirtus renginius; koordinuoti ir vykdyti priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei atlikti kitas su universitetui svarbios marketingo bei komunikacijos vadyba susijusias funkcijas.

 • Direktorė Justina Šimkevičiūtė(8 37) 327 990
  Atsakomybės sritis – departamento veiklos koordinavimas, universiteto renginiai, projektai, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas koordinavimas
 • Vyr. specialistė Loreta Petrauskaitė(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
 • Vyresn. specialistas Jonas Petronis(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – fotografija, dizainas
 • Specialistas Martynas Švarcas(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – leidinių apie studijas VDU, aktualios informacijos stojantiesiems, reprezentacinės universiteto medžiagos rengimas
 • Specialistas Vytautas Kučinskas(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – skaitmeninių projektų koordinavimas, internetinio turinio valdymas
 • Specialistė Emilija Pukelytė (8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – komunikacijos universiteto socialiniuose tinkluose koordinavimas
 • Specialistas Mindaugas Šerpytis(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
 • Vyresn. specialistė Ieva Paukštienė(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
 • Vyr. specialistė Rimgailė Dikšaitė (motinystės atostogos)
  Atsakomybės sritis – komunikaciniai projektai
 • Specialistė Simona Sutkutė(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – vdu.lt naujienos anglų ir lietuvių kalbomis.

Renginiai ir simbolika

 • K. Donelaičio g. 58-10, 44248 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 960
 • El. paštas info@mkt.vdu.lt
 • Vyr. specialistė Janina Masalskienė(8 37) 327 960
  Atsakomybės sritis – protokolas, universiteto istorijos metraštis, mecenatai
 • Vyresn. specialistė Laura Auksutytė (motinystės atostogos)
  Atsakomybės sritis – viešieji pirkimai, universiteto renginiai
 • Specialistė Jurgita Benaitytė vidinis: 4156
  Atsakomybės sritis – universiteto simbolika, suvenyrai

Marketingo ir komunikacijos departamentas taip pat kuria ir palaiko ryšius su universiteto tikslinėmis auditorijomis bei žiniasklaida, užtikrina reguliarų ir operatyvų aktualios informacijos srautą apie universiteto gyvenimą, rengia įvairius informacinius leidinius, reklaminę ir audiovizualinę medžiagą apie įvykius universitete, organizuoja universiteto bendruomenei ir plačiajai visuomenei skirtus renginius. MKD darbuotojai administruoja universiteto istorinio archyvo tvarkymą ir muziejaus kūrimą, inicijuoja ir koordinuoja kolektyvinius viešųjų ryšių projektus bendradarbiaujant su įvairiais universiteto padaliniais, Kauno miesto savivaldybe, Lietuvos bei užsienio universitetais, mokyklomis, kolegijomis.