Bendradarbiavimo sutartys

Kolegijos

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs sutartis ir bendradarbiauja su 15 kolegijų visoje Lietuvoje. Kolegijų sąrašas.

Mokyklos ir gimnazijos

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 70 mokyklų bei gimnazijų Lietuvoje. Bendradarbiaujama plėtojant edukacinę profesinę veiklą, įgyvendinant bendrus renginių planus, rengiant mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas, informuojant ir konsultuojant mokytojus bei vadovus įvairiais jiems rūpimais kvalifikacijos tobulinimo klausimais, taip pat teikiant pagalbą 12 klasės moksleiviams bei paskutiniųjų metų gimnazistams, besiruošiantiems egzaminams. Mokyklų sąrašas.