Kokybė ir pripažinimas

Vytauto Didžiojo universitetas yra atpažįstamas ir vertinamas globalioje visuomenėje kaip išskirtinis, lyderiaujantis universitetas, plėtojantis artes liberales principu grįstas, kokybiškas studijas ir mokslą. Aukštais kokybės standartais paremtą universiteto veiklą pripažįsta Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai:

2014 m. VDU veiklą vertino tarptautinė Europos universitetų asociacijos (angl. European University Association) (EUA) ekspertų grupė. EUA ekspertai itin gerai įvertino VDU palaikomą laisvųjų menų universiteto viziją, studentų ir darbuotojų mobilumą ir sprendimų priėmimo kultūrą. IEp
2014 m. Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinių ekspertų grupė puikiai įvertino VDU atliekamas veiklas ir akreditavo jį maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kaip ir EUA ekspertai, SKVC ekspertai ypatingą dėmesį atkreipė į unikalią ir nuosekliai vykdomą laisvųjų menų universiteto misiją ir akreditavo universitetą maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas, parengtas VDU veiklos gerinimo planas. SKVC_logo
Pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2016/2017“ VDU įvertintas tarp 800 geriausių pasaulio universitetų, o didžiausiame akademiniame aukštojo mokslo institucijų reitinge „Ranking Web“ („Webometrics“) VDU užima trečiąją vietą tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. QS_Stars_2Star_2014aq
2015 m. vasario 24 dieną VDU tapo Europos universitetų asociacijos Doktorantūros studijų tarybos (angl. European University Association Council for Doctoral Education) (EUA-CDE) nariu. EUA Doktorantūros studijų tarybos tikslas – prisidėti prie doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų Europoje plėtojimo, pažangos ir kokybės gerinimo, kelti doktorantų ir mokslo daktarų profesinį prestižą. Narystė EUA-CDE suteikia dar daugiau galimybių VDU plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas ir gerinti doktorantūros studijų ir mokslo tyrimų kokybę. EUA-CDE
2015 m. kovo mėnesį Vytauto Didžiojo universitetą vertino tarptautinis universitetų reitingas U-Multirank. U-Multirank reitingas yra unikalus tuo, kad nerikiuoja visų universitetų į bendrą eilę, o įvertina juos pagal atskirus kriterijus. Instituciniame vertinime VDU surinko aukščiausius balus („labai gerai“ ir „gerai“) pagal trylika rodiklių. VDU profilis1Multi-rank2

Vienas svarbiausių strateginių universiteto tikslų – inicijuoti ir palaikyti socialiai aktyvios ir atsakingos bendruomenės principus. VDU yra draugiškas negalią turintiems studentams, remia socialiai pažeidžiamus bendruomenės narius, gelbsti nelaimės ar netekties atveju, skatina akademines, mokslo, meno, sporto ir visuomenines veiklas, savanorystę, partnerystę ir bendruomeniškumą, palaiko „žaliojo universiteto“ idėjas. Ši VDU direktyva yra pripažinta Lietuvoje ir tarptautiniu mastu:

2014 m. gruodžio mėnesį Universitetas tapo didžiausios savanoriškos socialinės atsakomybės iniciatyvos JTO „Pasaulinis susitarimas“ dalyviu (angl. Global Compact). Iniciatyva remiasi dešimčia principų, apimančių žmogaus teises, darbuotojų teises, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. gc_logo_new_mazas
2015 m. sausio mėnesį Universitetas įstojo į Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA), kuri yra ir formali organizacija, ir oficiali „Pasaulinio susitarimo“ atstovybė Lietuvoje. LAVA-logo1

„Kokybė VDU – tai…“

wordlecloud5a2015 m. kovo mėn. vykusios VDU Kokybės savaitės renginių metu vykdytų apklausų rezultatas

Siekiant plėtoti vidinę studijų ir mokslo kokybės kultūrą VDU vykdomos šios veiklos:

 • universiteto veiklos kokybės vertinimas ir gerinimas,
 • ekspertinė pagalba, konsultavimas,
 • gerųjų patirčių analizė ir sklaida,
 • pokyčių iniciavimas,
 • universiteto strategijos stebėsena,
 • pagrindinių veiklos rodiklių matavimas ir vertinimas,
 • būsenos ataskaitų teikimas,
 • išorinės aplinkos analizė,
 • veiklos rezultatų prognozavimas,
 • studentų ir absolventų karjeros stebėjimas, konsultavimas, projektavimas, 
 • neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas,
 • mokymąsi visą gyvenimą paslaugų plėtojimas,
 • bendradarbiavimo su verslu skatinimas.