Kokybė ir pripažinimas

Vytauto Didžiojo universitetas yra atpažįstamas ir vertinamas globalioje visuomenėje kaip išskirtinis, lyderiaujantis universitetas, plėtojantis artes liberales principu grįstas, kokybiškas studijas ir mokslą. Aukštais kokybės standartais paremtą universiteto veiklą pripažįsta Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai:

2014 m. VDU veiklą vertino tarptautinė Europos universitetų asociacijos (angl. European University Association) (EUA) ekspertų grupė. EUA ekspertai itin gerai įvertino VDU palaikomą laisvųjų menų universiteto viziją, studentų ir darbuotojų mobilumą ir sprendimų priėmimo kultūrą. IEp
2014 m. Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinių ekspertų grupė puikiai įvertino VDU atliekamas veiklas ir akreditavo jį maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kaip ir EUA ekspertai, SKVC ekspertai ypatingą dėmesį atkreipė į unikalią ir nuosekliai vykdomą laisvųjų menų universiteto misiją ir akreditavo universitetą maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas, parengtas VDU veiklos gerinimo planas. SKVC_logo
Pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2017/2018“ VDU įvertintas kaip vienas iš 801+ geriausių pasaulio universitetų ir išliko nepralenkiamu lyderiu Lietuvoje pagal tarptautiškumą.
2015 m. vasario 24 dieną VDU tapo Europos universitetų asociacijos Doktorantūros studijų tarybos (angl. European University Association Council for Doctoral Education) (EUA-CDE) nariu. EUA Doktorantūros studijų tarybos tikslas – prisidėti prie doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų Europoje plėtojimo, pažangos ir kokybės gerinimo, kelti doktorantų ir mokslo daktarų profesinį prestižą. Narystė EUA-CDE suteikia dar daugiau galimybių VDU plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas ir gerinti doktorantūros studijų ir mokslo tyrimų kokybę. EUA-CDE
„U-Multirank“ išsiskiria iš kitų reitingų – jame universitetai nerikiuojami į bendrą eilę, o vertinami pagal atskirus kriterijus. Šių metų reitinge įvertintas didžiausias skaičius aukštųjų mokyklų – net 1 500 universitetų iš viso pasaulio. Pagal 2017 m. kovą paskelbtus rezultatus – VDU antrus metus iš eilės surinko aukščiausius balus („gerai“ ir „labai gerai“) net 14 kategorijų. Iš viso reitinge įvertintos 35 kategorijos įvairiose srityse – dėstyme ir studijose, moksle, žinių perdavime, tarptautiškume ir regioniškume. VDU profilis1Multi-rank2

Vienas svarbiausių strateginių universiteto tikslų – inicijuoti ir palaikyti socialiai aktyvios ir atsakingos bendruomenės principus. VDU yra draugiškas negalią turintiems studentams, remia socialiai pažeidžiamus bendruomenės narius, gelbsti nelaimės ar netekties atveju, skatina akademines, mokslo, meno, sporto ir visuomenines veiklas, savanorystę, partnerystę ir bendruomeniškumą, palaiko „žaliojo universiteto“ idėjas. Ši VDU direktyva yra pripažinta Lietuvoje ir tarptautiniu mastu:

2014 m. gruodžio mėnesį Universitetas tapo didžiausios savanoriškos socialinės atsakomybės iniciatyvos JTO „Pasaulinis susitarimas“ dalyviu (angl. Global Compact). Iniciatyva remiasi dešimčia principų, apimančių žmogaus teises, darbuotojų teises, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. gc_logo_new_mazas
2015 m. sausio mėnesį Universitetas įstojo į Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA), kuri yra ir formali organizacija, ir oficiali „Pasaulinio susitarimo“ atstovybė Lietuvoje. LAVA-logo1