Apgyvendinimo bendrabučiuose konkursas magistrantams

2050 7

VDU Studentų reikalų tarnyba, vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu, skelbia apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose konkursą 2014–2015 m. m. pirmo kurso magistrantams. Konkurso paraiškos priimamos tik elektroniniu formatu užpildant el. paraišką internete iki š. m. liepos 23 d.

Primename, kad konkursas gyvenamajai vietai VDU bendrabutyje gauti pirmo kurso bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams bus skelbiamas studijų sutarčių su universitetu sudarymo metu.

Svarbi informacija

Konkursas pirmo kurso magistrantams gyvenamajai vietai bendrabutyje gauti 2014–2015 m. m. laikotarpiui gauti yra tik elektroninis ir vyksta liepos 2 – 23 dienomis, todėl konkurso paraiškos forma su joje pateikiamais dokumentais priimami tik elektroniniu formatu. Popieriniai dokumentai nepriimami, išskyrus individualius atvejus, kai to reikalauja Studentų reikalų tarnyba.

Pirmo kurso magistrantai, pasirašę studijų sutartis su universitetu, norėdami dalyvauti gyvenamosios vietos konkurse, iki š. m. liepos 23 d. turi užpildyti el. formos paraišką, kurioje turi pateikti (įkelti) atitinkamus jų socialinę/finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus. Pateikus klaidingą, neišsamią ar suklastotą informaciją, gyvenamoji vieta bendrabutyje skirta nebus.

Konkurso sąlygos

Gyvenamąsias vietas bendrabutyje skirsto ir su VDU Studentų atstovybės pritarimu suteikia Studentų reikalų tarnyba, atsižvelgdama į studentų socialinę padėtį, todėl pirmenybė gyvenamosioms vietoms įgyti teikiama:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų darbingumo lygį. Jei jiems yra reikalinga lydinčio asmens pagalba, Studentų reikalų tarnybos direktoriaus leidimu, lydintys asmenys taip pat gali gyventi bendrabutyje;
  • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų;
  • studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos.

Gyvenamoji vieta bendrabutyje nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, o Kauno rajono gyventojams suteikiama tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą.

Apie konkurso rezultatus studentai bus informuoti el. laišku, į jų el. paraiškos formoje nurodytą el. pašto dėžutę bei skelbiami VDU svetainėje iki 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Komentarai

Anonimas

Laba diena, uz kuriuos menesius reikia pristatyti dokomentus is sodros?

Studentų reikalų tarnyba

Už tris paskutinius mėnesius (neskaitant einamojo)

Anonimas

Kovas, balandis, geguze ar balandis geguze birzelis?

Studentų reikalų tarnyba

II ketvirtis arba balandis, gegužė, birželis

Klausimas

Laba diena. Ką lemia pridedami dokumentai, kai esi iš daugiavaikės šeimos?

Studentų reikalų tarnyba

Prioritetą suteikiant gyvenamąją vietą bendrabutyje

Magistras

Laba diena, ar jau yra pateiktas magistrų apgyvendinimo sąrašas?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.