Apdovanoti geriausi VDU 2016 metų dėstytojai

4887

Kovo 15 d. įvyko svarbiausi VDU bendruomenės apdovanojimai – „V2“. Pagrindinę „Metų dėstytojo“ nominaciją laimėjo ir geriausia 2016 m. Universiteto dėstytoja buvo išrinkta doc. dr. Sigita Pečiulytė – VDU Informatikos fakulteto prodekanė, „Matematikos“, „Matematinės analizės“ „Diferencialinių lygčių“, „Aukštosios matematikos“ ir kitų studijų dalykų dėstytoja.

Kitų nominacijų laureatai

„Metų smuiko raktas“ (Muzikos akademijos atstovas) – doc. dr. Rolandas Daugėla;

„Metų iniciatyva“ (Naujovė) – VDU ir LEU jungimasis;

„Metų inovatorius“ (interaktyvus, įdomus dėstytojas, nebijantis naujovių) – dokt. Mindaugas Norkevičius;

„Metų humoro jausmas“ – doc. dr. Rūstis Kamuntavičius;

„Metų proveržis“ (Labiausiai patobulėjęs dėstytojas, išsiskiriantis savo dėstymo metodais) – dr. Viltė Migonytė-Petrulienė;

„Metų pora“ – HMF ir PMDF;

„Metų organizacija“ – „AIESEC“;

„Metų padalinys“ – „Studentų reikalų departamentas“;

„Metų užsienis“ (Užsienio kalbos dėstytojas) – docentas Jaq Greenspon;

„Metų ambasadorius“ (Garsina universitetą už jo ribų) – Choras „Vivere Cantus“;

„Metų paskaita“ – „Vadyba“ ( dėst. prof.  dr. Irena Bakanauskienė).

Ypač gerai studentų įvertintų Universiteto dėstytojų „Metų dėstytojo“ kategorijoje yra daug. Studentai aukštus įverčius skyrė šiems dėstytojams:

doc. dr. Jolitai Vveinhardt (EVF), lekt. Vilmai Riaubaitei (MF), doc. dr. Violetai Ivanauskienei (SMF), Robertai Motiečienei (SMF), Jolitai Ančlauskaitei (UKI), lekt. Mariui Pinigiui (MF), doc. dr. Vitalijai Lanza (UKI), doc. dr. Linai Šulcienei (KTF), dokt. Mindaugui Norkevičiui (HMF, PMDF), dr. Jorūnei Vyšniauskytei-Rimkienei (SMF), dr. Agnei Blažienei (HMF, EVF), doc. dr. Vytautui Liesioniui (EVF), Kayako Takagi (HMF).

Geriausių metų dėstytojų rinkimai vykdomi remiantis studijų dalykų dėstymo kokybės vertinimo studentų požiūriu apklausos rezultatais. Apklausa atliekama elektoriniu būdu kiekvieno semestro pabaigoje. Studentų prašoma pateikti nuomonę apie dėstytojo kompetentingumą turinio ir didaktikos srityse, komentarus apie studijų dalyko dėstymą.

Geriausias dėstytojas renkamas įvertinus studijų dalykus studijavusių studentų aktyvumą apklausoje (ne mažiau kaip 25 proc. į studijų dalyką užsiregistravusių studentų) ir studentų pateiktus įverčius apie dalyko dėstymo kokybę (įverčių vidurkis ne žemesnis kaip 9,8 iš 10 balų).

Nuoširdžiai sveikiname universiteto dėstytojus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.