Konferencijoje – apie Bažnyčios ir visuomenės santykius

1482

Lapkričio 7–8 dienomis universitete vyks tarpdalykinė mokslinė konferencija „Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje“, skirta 600-osioms žemaičių krikšto metinėms paminėti. Pranešimų temas ir anotacijas konferencijai galima siųsti iki spalio 1 d.

Istorikai, teologai, etnologai, menotyrininkai, politologai, literatūrologai ir kitų sričių mokslininkai kviečiami dalyvauti, skaityti pranešimus, diskutuoti ir kritiškai vertinti praeities ir XXI a. požiūrius į Lietuvos visuomenei reikšmingus jos ir Bažnyčios santykius.

Moksliniuose pranešimuose organizatoriai siūlo analizuoti įvairias Bažnyčios sąveikos su visuomene plotmes, Lietuvos dvasingumo tradicijas. Numatoma surengti dvi sekcijas, skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai ir moderniems laikams.

Pranešimų temas ir trumpas anotacijas galima siųsti iki spalio 1 d. Ingai Puidokienei (i.puidokiene@hmf.vdu.lt, tel. 8 600 33752).

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus spausdinami tęstiniame moksliniame leidinyje „Soter“. Straipsnių rengimo nurodymus galima rasti VDU bibliotekos tinklalapyje. Straipsniai priimami iki 2013 m. gruodžio 6 d.

Konferencijoje pranešimus skaityti kviečiami ne tik mokslininkai, bet ir bakalauro bei magistrantūros studijų studentai. Jiems bus sudaryta atskira sekcija, o studentų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami VDU Humanitarinių mokslų fakulteto studentų mokslo darbų tęstiniame leidinyje „Laikas ir žodis“.

Mokslinis komitetas

 • Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas
 • Kan. prof. habil. dr. Kęstutis Žemaitis
 • Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė
 • Doc. dr. Pranas Janauskas
 • Doc. dr. Artūras Grickevičius
 • Dr. Moreno Bonda

Organizacinis komitetas

 • Dr. Danutė Stakeliūnaitė
 • Dr. Aušra Vasiliauskienė
 • Dr. Ilona Strumickienė
 • Inga Puidokienė
 • Jolanta Kontrimaitė
 • S. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.